GSn
Inginer, competent în management de proiect, confortabil în procese tehnice dificile, dar provocatoare, sunt dedicat muncii și orientat spre succes, performanță și rezultate în domeniul tehnic.
jud. Gorj

Născut în Dec. 1979, căsătorit, 2 copii.

Jud. Gorj, 1979, M.

 • Experiența practică însumează peste 15 ani ca inginer electromecanic (cu preponderență pe activitățile mecanice).
 • Evoluția în carieră mi-a oferit posibilitatea să conduc echipe de pe poziție de middle  management (șef serviciu – 15 ingineri specialiști în echipa subordonată), dar și să coordonez echipe de profesioniști (șef birou).
 • Activitățile ca manager de proiect, șef serviciu, șef birou, mi-au dezvoltat competențele de management, fiind pregătit să evaluez, să analizez și să exploatez oportunități de profit în oricare dintre următoarele domenii: investiții, construcții  industriale, modernizări și achiziții, pentru oricare dintre industriile tehnice.
 • Sunt în măsură să preiau rapid și eficient sarcini de pe o funcție de:
  • inginer,
  • manager proiect în domeniul mecanic / tehnic,
  • inginer coordonator activități de montaj confecții metalice, montaj echipamente rotative (ansamblu motor / pompă),
  • reprezentant regional (vânzări, investiții în domeniul mecanic),
  • șef echipă investiții,
  • șef echipă achiziții.
 • Ofer soluții tehnice fiabile, având în vedere și expunerea pe costul soluțiilor.
 • Sunt dispus la deplasări / delegații în județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Hunedoara, Caraș Severin, chiar dacă acestea presupun maximum 2-3 nopți de cazare.
 • Disponibilitate pentru program și efort prelungit.
Realizări profesionale
 1. Coordonarea unei lucrări de reparație de mare anvergură a unei turbine cu abur (25 tehnicieni, 45 zile), care a avut ca și obiectiv readucerea în parametrii de funcționare nominali ai turbinei: demontare, prelucrări mecanice, alinieri arbori (rotoare), centrări linie de arbori (marja de abatere 0,02 mm), realizarea jocurilor radiale și axiale între rotoare și carcasele turbinei, montaj și punere în funcție. 
 2. Reducerea consumului de energie electrică la evacuarea apei după golirea cazanelor tehnologice. voi detalia în cadrul interviului.
Evoluție carieră
Complexul Energetic Turceni
2004 – prezent
Inginer, Coordonator compartiment tehnic, Șef birou, Șef serviciu, Manager proiect

Atribuții și responsabilități profesionale:

 • Coordonare activitate reparații diverse.
 • Coordonare / implementare “Proiect de evacuare deșeuri rezultate în urma arderii în cazanele de 1035 t/h din CE Turceni, sub formă de fluid dens”.
 • Proiect “Modernizare și reabilitare grup energetic”.
 • Verificare, avizare, centralizare caiete de sarcini pentru achiziție piese și servicii.
 • Coordonarea activității biroului tehnic pentru asigurarea funcționării  locomotivelor diesel / electrice, respectiv:
  • urmărirea și realizarea reviziilor,
  • urmărirea lucrărilor de reparații, 
  • asigurarea necesarului de piese de schimb, consumabile, lubrifianți etc,
  • întocmirea documentelor specifice după reparație sau a celor pentru exploatarea locomotivelor, inclusiv autorizații de funcționare.
 • Coordonare activitate de întocmire a caietelor de sarcini pentru achiziția de piese de schimb și servicii.
 • Conducere și motivare personal.
 • Cunoașterea, în detaliu, a normelor și regulamentelor interne pentru conformitatea muncii.
Educație și formare profesională
Liceu, facultate, master
1994 – 2005
 • Liceu industrial, specializare informatică.
 • Facultatea de Electromecanică, Univ. Craiova, specializare – mașini diesel – electrice, acționări electromecanice, termomecanică.
 • Master: Sisteme electromecanice complexe.

Cursuri:

 • Siguranță și sănătate la locul de muncă și protecția mediului (TUV Austria) – 2019.
 • Autorizare ISCIR – instalații de înaltă presiune – (valabilă până la feb. 2020).
 • Program intern de formare profesională (standardele specifice pentru obținerea avizării de funcționare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
 • Managementul de Risc (managementul riscurilor tehnologice – ISO 31000 și ISO 31100 – punere în aplicare, implementare la nivelul complexului – domeniul producerii energiei electrice pe bază de cărbune).
 • Curs Ministerul Economiei – responsabil cu implementarea, derularea și punerea în funcție a unei investiții tehnologice, a securității si calității lucrărilor de montaj, a dotărilor tehnologice industriale.
Profil personal

Atent și preocupat pentru rezultate conforme, depun efort pentru a gasi cele mai bune soluții tehnice.

Eficient ca membru în echipă, înțeleg valoarea fluxului de informații. Îmi îmbunătățesc continuu abilitatea de comunicare.

Pasionat pentru domeniul tehnic (incluzând aici și relația cu furnizorii de materiale și servicii) investesc timp pentru a investiga oportunități tehnice moderne și avantajoase.

 • Perseverent.
 • Onest.
 • Adaptabil la condiții noi de lucru sau organizaționale.
 • Conștiincios.
 • Dedicat și determinat pentru oferi soluții.
 • Entuziast pentru succesul personal și al echipei.
 • Capacitate de analiză și înțelegere a problemelor.
 • Planificarea activităților.
Competențe și abilități generale
Ambițios, curios, foarte perseverent, punctual 100%
Calculator, Wndows, MS Office, internet, programe specifice
Comunicare și relații interumane
Șofer, cat. B, din 2000
Limba Engleză – nivel A2
Impulsiv, prea perfecționist (termenele pot întârzia), toleranță redusă.
Abilități pentru care depun efort de ameliorare.
Competențe profesionale și de management
Lucrări mecanice de anvergură mare
Rezolvarea problemelor dificile, de natură tehnică.
Evaluare și motivare subordonați
Elaborare documentație tehnică pentru achiziții piese, materiale și servicii
Automatizări, partea funcțională
Înțelegere funcționare procese tehnologice, mai puțin programarea unui centru de comandă
Analize și evaluări de cost
Pasiuni
Mașinile
Urmăresc și apreciez emisunile referitoare la mașini (producție, curse).